SME M2-12R

Tình trạng: Còn hàng
Mã sản phẩm: M2-12R
Hãng sản xuất: Đang cập nhật...
Loại: Đang cập nhật...

Giá bán: 45.000.000₫

SPECIFICATIONS Distance from pivot to stylus 308.81mm Effective mass 18.0g Distance from pivot to turntable centre 295.60mm Cartridge balance range Up to 38.0g (S2-R headshell) Up to 46.0g (Plug-in heads) Cartridge fixing centres 12.70mm Vertical tracking force VTF up to 5.0g Offset angle 17.62° Maximum tracking error 0.01°/mm Linear offset 93.47mm Null points Inner 66.04mm Outer 120.90mm Overhang 13.21mm Weight net 834.0g Height above mounting surface max. 87.0mm min. 63.0mm Audio lead 1.2m balanced hybrid cable with gold plated connectors Mounting surface to underside of headshell max. 69.75mm min. 45.75mm Depth below mounting surface 46.0mm Balance weight radial clearance 85.0mm

SPECIFICATIONS
Distance from pivot to stylus 308.81mm
Effective mass 18.0g
Distance from pivot to turntable centre 295.60mm
Cartridge balance range Up to 38.0g (S2-R headshell) Up to 46.0g (Plug-in heads)
Cartridge fixing centres 12.70mm
Vertical tracking force VTF up to 5.0g
Offset angle 17.62°
Maximum tracking error 0.01°/mm
Linear offset 93.47mm
Null points Inner 66.04mm Outer 120.90mm
Overhang 13.21mm
Weight net 834.0g
Height above mounting surface max. 87.0mm min. 63.0mm
Audio lead 1.2m balanced hybrid cable with gold plated connectors
Mounting surface to underside of headshell max. 69.75mm min. 45.75mm
Depth below mounting surface 46.0mm
Balance weight radial clearance 85.0mm

Để cập nhật thêm thông tin quý khách vui lòng liên lạc 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 𝟬𝟴𝟭𝟱𝟭𝟵𝟮𝟭𝟵𝟮 - 𝟬𝟵𝟴𝟭𝟲𝟬𝟭𝟲𝟭𝟲 🔺️ Mời quý khách theo dõi trang 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/giadinhaudio https://www.facebook.com/ShowGiaDinhAudio 🔺️ Kênh 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/@giadinhaudio

Yêu thích 0
So sánh